Szkolenia z Pierwszej Pomocy

Szanowni Państwo,

zgodnie z wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy, na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków między innymi na zapewnieniu środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie niebezpieczeństwa.

W tym celu przedstawiam ofertę współpracy na przeprowadzenie szkolenia celem którego jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie doraźnych czynności wykonywanych do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, mających na celu utrzymanie poszkodowanego przy życiu oraz zapobiegnięcia nasilenia zagrożenia życia w sytuacjach nagłego wypadku.

Szkolenia oferujemy dla:

• Firm, Zakładów Pracy,

• Osób Indywidualnych,

• Nauczycieli i Opiekunów,

• Szkół nauki jazdy (Szkolenia dla kierowców).

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z wymogami:

• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki

(Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie uzyskiwania i uzupełniana przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i   kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych [Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216]),

• Państwowej Inspekcji Pracy.

Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

Więcej informacji dostępnych w zakładce szkolenia.z pierwszej pomocy