Szkolenia p poż

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu nasze usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz    dziedzin pokrewnych:
- audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- opracowywanie oceny zagrożenia wybuchem oraz dokumentów zabezpieczenia przed    wybuchem,
- opracowywanie scenariuszy ewakuacji wraz z praktycznym sprawdzeniem warunków  ewakuacji,
- opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej (biegli sądowi,  rzeczoznawcy),
- okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych,
- okresowe przeglądy budowlane,
- opracowanie i wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz    kryzysowych.

Nasze atuty
- do ćwiczeń wykorzystujemy scenariusze zdarzeń, trenażery gaszenia pożarów oraz  namiot zadymieniowy,
- dokumentację opracowują praktycy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na  różnego typu obiektach tj. zarówno obiektach przemysłowych jak i dużych obiektach  publicznych,
- do opracowania rysunków technicznych wykorzystujemy najnowsze wersje programów  graficznych,
- nasi konsultanci to czynni zawodowo oficerowie straży pożarnej oraz autorzy licznych  publikacji naukowych z dziedziny pożarnictwa.

W razie zainteresowania lub pytań zachęcamy do kontaktu z nami.
Z wyrazami szacunku,