Szkolenia BHP

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym zainteresowaniem wśród firm i instytucji dotyczącym obniżania kosztów zarządzania oraz delegowania procesów nie związanych z ich podstawową działalności m.in. takich jak IT, księgowość, doradztwo prawne do firm zewnętrznych, proponujemy Państwu ofertę outsourcingu usług związanych z bezpieczeństwem.

Zgodnie z ustawodawstwem pracodawca musi zapewnić realizację służb bhp zgodnie z przepisami – podstawa prawna art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672″. W przypadku firm zatrudniających do 100 pracowników zadania służb bhp mogą być powierzone firmie zewnętrznej. W firmach zatrudniających powyżej 100 osób stała współpraca z firmą zewnętrzną jest doskonałym uzupełnieniem i wsparciem służb bhp.
Nasza oferta obejmuje zarówno stałą współpracę szkoleniowo – doradczą na zasadach miesięcznego abonamentu oraz współpracę z Państwa służbami bhp zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Kompleksowa obsługa BHP (outsorcing) na zasadach abonamentowych:
wykonywanie zadań służb bhp wynikających z art. 237(11) § 5 Kodeksu pracy DZ.U.97.109.704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997r.),
- szkolenia okresowe bhp dla pracodawców stanowiskach będących w zakładzie pracy,
- uczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez państwowe instytucje kontrolne np.  Inspekcję Pracy, Straż Pożarną, Inspekcję Sanitarną itp.,
- udzielanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia wystawione przez organy kontrolne,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy),
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji (zgodnie z art. 2091  Kodeksu Pracy),
- okresowy przegląd i legalizacja gaśnic, instalacji przeciwpożarowych oraz hydrantów,
- kontrola stanu trzeźwości pracowników,
- pomoc w organizacji kursów zawodowych dających uprawnienia do obsługi                        i konserwacji maszyn i urządzeń (zgodnie z wymogami prawa),
Zakres szkoleniowo-doradczy naszej firmy obejmuje m.in.:
- szkolenia okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz na  stanowiskach administracyjno – biurowych,
- szkolenia okresowego BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
- szkolenia okresowe BHP dla osób wykonujących zadania służb BHP oraz pracowników   służb BHP,
- szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
- opracowanie oceny ryzyka na stanowisku pracy,
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji,
- przegląd i legalizację gaśnic, instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych
i ewakuacyjnych,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumentacji zabezpieczenia  przed wybuchem,
- okresowe przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych,
- okresowe przeglądy budowlane,
- szkolenia i kursy z zakresu pierwszej pomocy,
- szkolenia z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
- zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji    kierowniczych,
- opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa w firmie – zagrożenia
wewnętrzne, zewnętrzne,
- dostosowanie maszyn do minimalnych i zasadniczych wymagań bhp,
zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych,
-opracowywanie dokumentacji do projektów ZUS.
Atutami naszej firmy są:
rozbudowana sieć naszych pracowników i współpracowników,
wykorzystywanie nowoczesnych metod szkoleniowych: e-learning, blended learning, webinary oraz aplikacji wspomagających pracę naszych specjalistów i ekspertów.

Z wyrazami szacunku,