Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Firma DUDUS-MED Duda Tomasz  posiada zezwolenie Wojewody Śląskiego  na prowadzenie kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i takie też kursy prowadzimy. Posiadamy niezbędne wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz fachową kadrę wykładowców. Nasi wykładowcy to wyłącznie osoby pracujące zawodowo w Ratownictwie Medycznym, Straży Pożarnej, WOPR.

Zgodnie z przepisami prawa w kursach mogą brać wszyscy którym pozwala na to stan zdrowia i ukończyli 18 lat. Kurs dedykowany jest głównie dla członków organizacji współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego czyli m.in. OSP, GOPR, WOPR, PCK.
Kursy trwają 66 godzin. Prowadzimy je weekendami po 6­ do 8 godzin lekcyjnych dziennie, a dokładne harmonogramy dostosowywane są do danego kursu.
Koszt kursu to ceny zaczynające się już od 600 zł za osobę, w tym koszt egzaminu Państwowego.

Aby móc uczestniczyć w kursie należy spełnić następujące kryteria:

 •    należy mieć ukończone 18 lat,
  -  posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do działań i szkoleń statutowych danej OSP lub o braku przeciwwskazań do udziału w Kursie,
  -  posiadać ubezpieczenie odpowiednie dla danej organizacji,
  -  dostarczyć wypełnioną Kartę Skierowania na szkolenie, (uwaga osobny wzór karty dla członków OSP i dla pozostałych organizacji). Podpis Naczelnika OSP na karcie skierowania potwierdza że dana osoba jest członkiem OSP, posiada aktualne badanie lekarskie oraz jest ubezpieczona w danej jednostce 

  -  opłacić koszty szkolenia na podane niżej konto lub osobiście w trakcie kursu
 • Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym           po zaliczonym pozytywnie egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu Ratownika                                                  ( art 13, ust. z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).      Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wydania.

 • W przypadku nie zaliczenia  egzaminu, nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa  w kursie KPP.

DUDUS-MED Duda Tomasz
ul. Barwna 30d
43-220 Świerczyniec

 

NR KONTA BANKOWEGO ING

64 1050 1214 1000 0090 6183 2755

 

 

 

Recertyfikacja KPP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ratownik przed upływem daty ważności zaświadczenia  musi podejść do egzaminu recertyfikującego uprawnienia do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

- Należy być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub innej organizacji współpracującej z systemem,

Dla osób które chciałyby przystąpić do recertyfikacji organizujemy dwu dniowe kursy przygotowujące do egzaminu.

Koszt takiego kursu razem z egzaminem wynosi 300 zł.

Aby do niego przystąpić należy przesłać wypełnione skierowanie na kurs KPP oraz kopię (skan) zaświadczenia z ostatniego ważnego egzaminu.

Szczegółowych informacji udziela:                                                                                           
Tomasz Duda             tel. 509 290 643    dudusmalta@wp.pl